Praktijkinformatie

Balie Huisarts Leuken in Weert

Spreekuren

De praktijk is op beide locatie geopend dagelijks van 08:00 tot 17:00. De artsen houden dagelijks spreekuur enkel op afspraak.

Afspraken Spreekuur

Spreekuren enkel volgens afspraak. U kunt telefonisch een afspraak maken tussen 8.00 en 16:30 uur. Via ons Patiënten Portaal kan dit ook 24u per dag.

Telefonisch: dit kan op werkdagen van 8.00u -16:30u, maar bij voorkeur vóór 10.30u. Tussen 12:30-14:00 en 16:30-17:00 zijn wij telefonisch enkel voor spoed bereikbaar. Het kan voorkomen dat de huisarts van uw keuze die dag geen ruimte heeft of afwezig is. In dat geval wordt u een afspraak bij een van de andere huisartsen aangeboden.

Huisbezoek

Wij verzoeken u huisbezoeken aan te vragen voor 10.00 uur.
Wanneer het niet mogelijk is om zelf naar de praktijk te komen, dan kan de huisarts u ook thuis bezoeken. De assistente beoordeelt, eventueel samen met de huisarts, of een huisbezoek afgelegd wordt. In de praktijk zijn de mogelijkheden voor onderzoek en behandeling veel beter. Het huisbezoek is niet bedoeld voor mensen die geen vervoer hebben om naar het spreekuur te komen.

Overige spreekuren

Praktijkondersteuner somatiek:
Maud Janssen en Ellen van Buggenum. Spreekuur Diabetes, COPD, Cardiovasculair risico en ouderenzorg. Verwijzing via de huisarts. Deze zorg gaat NIET van uw eigen risico.
.
Praktijkondersteuner GGZ (geestelijke gezondheidszorg):

Psycholoog Bert-Jan Mom. Verwijzing via de huisarts. Deze zorg gaat NIET van uw eigen risico af.

Spoedeisende hulp

Tijdens openingstijden kunt u hiervoor altijd bij ons terecht!
Indien mogelijk het bezoek aankondigen.
.
Huisartsenpost na 17:00:
Na 17.00 uur, weekend en feestdagen wordt waargenomen, uitsluitend op afspraak na telefonisch overleg, door
.
Meditta Spoedzorg te Weert
Vogelsbleek 5 6001 BE Weert (In het SJG ziekenhuis!)
Telefoonnummer Huisartsenpost 0495-677677
Klik hier voor de website

Praktische Info

Service en Kwaliteit, Twee belangrijke kernpunten voor ons. Onze assistente vraagt aan de telefoon wat uw vraag is. Dit doen we om na te gaan of iets vandaag, morgen of later gezien dient te worden. U vindt hieronder nog enkele praktische zaken:

Inschrijven als nieuwe patiënt

Momenteel kunnen wij helaas geen nieuwe patiënten meer toelaten tot de praktijk. Wanneer dit wel weer mogelijk is, zal dit op deze plek op de website leesbaar zijn, alsook op de berichtgeving op de homepage.

Indien het een nieuw gezinslid van een reeds ingeschreven patiënt betreft, adviseren wij u telefonisch contact met ons op te nemen en dit te melden aan de assistent!

Verklaringen

Patiënten vragen vaak om briefjes met een verklaring van de dokter, bijvoorbeeld voor school, het reisbureau of een woningbouwvereniging. Een behandelend arts mag echter geen verklaringen afgeven voor zijn of haar eigen patiënt(e).

We maken ook geen COVID-19 negatief verklaringen.

Heeft u een verklaring nodig in verband met het annuleren van uw vakantie? Kijk dan verder op de pagina bij ‘Op reis’ voor meer informatie.

Klik op de volgende link voor meer info over het weigeringsbriefje: KNMG site 

Verwijsbrieven

Voor elk bezoek aan een specialist is een verwijzing noodzakelijk. Vrij van verwijzing is fysiotherapie, logopedie en podotherapie. Achteraf een verwijzing maken doen we niet.

Triage door doktersassistent

Als u belt voor een afspraak of een visite, zal de assistente u een aantal vragen stellen over de reden van uw komst. Dit wordt triage genoemd. Het wordt gedaan om in te schatten of er sprake is van een spoedsituatie, hoeveel tijd u nodig heeft en om de spreekuren goed te kunnen plannen. De vragen die de assistente stelt, moeten ervoor zorgen dat u de juiste hulpverlening krijgt, op de juiste tijd, door de juiste persoon.
Als u uw klacht om privacy redenen niet aan de telefoon wil vertellen dan wordt daar uiteraard rekening mee gehouden.

Meer tijd nodig?

Voor een afspraak op het spreekuur zijn 15 minuten beschikbaar. Denkt u meer tijd nodig te hebben, bijvoorbeeld als u meerdere klachten heeft, geef dit dan door aan de assistente. Zij reserveert dan meer tijd voor u. Bereid zelf goed uw consult voor.

Kijk ook eens op de website www.thuisarts.nl .

Verrichtingen door de doktersassistente

Uitstrijkje (bevolkingsonderzoek)
.
Alle vrouwen van 30 tot en met 60 jaar ontvangen eens in de vijf jaar een uitnodiging om deel te nemen aan het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker. In onze huisartsenpraktijk worden deze uitstrijkjes gemaakt door doktersassistentes. Indien u voorkeur heeft voor het laten doen van een uitstrijkje bij de huisarts, kunt u dit melden bij het maken van de afspraak. Op de website van Thuisarts vindt u meer informatie.
.

Oren Uitspuiten
.
Wij kunnen oorproppen verwijderen door uw oren uit te spuiten. Er wordt dan water op lichaamstemperatuur in uw gehoorgang gespoten. Het water reinigt de gehoorgang en neemt bij het naar buiten komen het oorsmeer mee, waardoor de prop uitgespoeld wordt. Dit gaat makkelijker als u het verstopte oor gedurende ongeveer 3 dagen 2 maal per dag druppelt met een beetje slaolie, zonnebloemolie of olijfolie. Breng met een theelepeltje wat druppels in en sluit het geheel enige tijd af met een watje.

 

Wratten
.
Er zijn diverse behandelmethodes. Voor wratten die voornamelijk boven op de huid liggen is bevriezen met stikstof een goede keuze. Voetwratten zitten vaak in de huid en reageren daarom lang niet altijd op bevriezen. Een goed optie is dan de wrat te verweken met salicylzuur. Uw huisarts verstrekt daarover desgewenst meer informatie.
.
Wratten kunnen dagelijks op afspraak en alleen in de praktijk worden aangestipt.
.

Bloed afname

Moet U bloed laten prikken? Vraag dan uw arts of praktijkondersteuner of u van tevoren nuchter moet blijven, dat betekent dat u niets mag eten of drinken. Voor bijvoorbeeld een glucosebepaling kan dit noodzakelijk zijn. Indien u nuchter dient te zijn, mag u de avond daarvoor vanaf 22.00 niet meer eten en drinken. U mag wel een beetje water drinken.

 

Urineonderzoek 

Voor het urineonderzoek dient U uw ochtendurine op te vangen. Was vooraf uw vagina of penis met water. Plas eerst een beetje urine in het toilet en vang vervolgens wat urine op in een schoon potje. Het laatste gedeelte kunt u weer in het toilet plassen. U dient de urine zo spoedig mogelijk (binnen twee uur) in te leveren bij de assistente. Lukt dit niet, dan dient u de urine in de koelkast te bewaren voor maximaal 24 uur. Meldt dit wel aan de assistente.

Chirurgische verrichtingen door de huisarts

De huisartsen voeren zelf kleine chirurgische verrichtingen uit. Je kunt hierbij denken aan:

  • het hechten en knopen van wonden
  • het verwijderen van moedervlekken
  • het verwijderen van wratjes
  • het verwijderen van vetbulten
  • het verwijderen van talgkliercysten
  • het (gedeeltelijk) verwijderen van een ingegroeide teennagel
  • Het plaatsen van een spiraaltje, zie hieronder voor meer informatie.

Hier zijn diverse technieken voor mogelijk. De huisarts bespreekt met u welke techniek toegepast zal worden.

Deze verrichtingen door de huisarts gaan niet van je eigen risico af.

Als het verwijderde weefsel naar het laboratorium moet voor onderzoek, gaat dit wel van je eigen risico af.

 

Spiraaltjes
.
In onze praktijk kunnen twee soorten spiraaltjes worden geplaatst: het koperhoudend spiraal en het hormoonspiraal. Beide kunnen worden gebruikt als anticonceptiemiddel. Het hormoonspiraal kan tevens worden gebruikt als middel tegen overvloedig bloedverlies tijdens de menstruaties. Overweegt u een spiraal, maak dan een afspraak op het spreekuur bij de huisarts om de mogelijkheden en voor- en nadelen te bespreken.

Het inbrengen neemt in het algemeen niet meer dan 20 minuten in beslag. Het plaatsen kan soms wat gevoelig zijn en achteraf een krampachtig gevoel geven, net als bij de menstruatie. Neem daarom één uur voor het plaatsen een pijnstiller in, bijvoorbeeld 500mg paracetamol of 200mg ibuprofen.

Het is verstandig zes weken na de plaatsing te laten beoordelen of het spiraaltje nog goed zit. Na die tijd is jaarlijkse controle noodzakelijk.

De kosten voor plaatsing van de spiraal worden door de zorgverzekering vergoed. De kosten van de spiraal zelf vallen vaak buiten de vergoeding van de basisverzekering en vallen onder het eigen risico. Informeer bij uw zorgverzekeraar of er vanuit de aanvullende verzekering wordt vergoed.

Zie ook de informatie over het spiraaltje bij Thuisarts.nl.

Renzema Spreekkamer
Vaccinatie Hamelers Renzema

Op reis en u heeft een reisvaccinatie nodig?

Wij bieden sinds november 2021 geen reizigersvaccinaties meer aan op de praktijk. Wanneer u goed beschermd op reis wilt gaan, adviseren wij u om contact op te nemen met de GGD (https://www.ggdreisvaccinaties.nl/) of met een commerciële aanbieder.

De GGD-Limburg Noord heeft een locatie op de Vogelsbleek 10 in Weert.

 

Annulering reis – medische verklaring.
U heeft gevraagd om een medische verklaring i.v.m. het annuleren van uw reis. Deze mag uw eigen huisarts niet afgeven. De reden hiervoor is dat wij als uw eigen huisarts geen objectief en onafhankelijk oordeel kunnen geven.
Ons advies is dat u zelf een brief schrijft aan het reisbureau, de reisorganisatie of uw verzekering met de reden van annuleren.
Mocht uw verzekering toch de medische informatie wensen, dan kunnen zij deze via hun medisch adviseur schriftelijk bij ons opvragen. In dat geval zullen wij een medisch rapport geven met feitelijke informatie, echter zonder advies of aanbeveling. Het is dan aan de medisch adviseur om met de informatie een oordeel te vormen of een advies te geven.

Klik op de volgende link voor meer info over het weigeringsbriefje: KNMG site 

Rijbewijskeuring

Indien u een rijbewijskeuring nodig heeft, kunt u een afspraak maken met een van de huisartsen in onze praktijk. Neem naast het keuringsformulier ook een urinemonster mee naar de keuring.
.
Een medische keuring is verplicht voor personen van 75 jaar en ouder die een vernieuwing van hun rijbewijs willen aanvragen. Bereidt u goed voor. Kijk op CBR.nl. Keuringen enkel op afspraak. Bel onze assistente voor meer uitleg en het maken van een afspraak.

De medische keuring voor het groot-rijbewijs (vrachtwagen) kan niet bij de huisarts worden uitgevoerd, enkel bij een ARBO-arts en gecertificeerde arbodiensten!

rijbewijskeuring

Certificering

Onze praktijk sinds enkele jaren HaZo24-gecertificeerd.

HaZo24 is een keurmerk voor huisartsenpraktijken die werken aan verbetering van de zorg. Het laat zien dat er binnen onze praktijk systematisch en continue wordt gewerkt aan kwaliteitsverbetering. Met aandacht voor organisatie en praktijkvoering, medisch handelen en het oordeel van de patiënt.

HaZo24 is een kwaliteitssysteem dat de huisartsenzorg verbeterd en het is gebaseerd op de internationale ISO Healthcare norm NEN-EN 15224 (zorg en welzijn) en op de normen vastgesteld door de beroepsgroep.

Een certificaat geeft aan dat er gestructureerde aandacht is voor de kwaliteit van zorg en de verbetering hiervan. Naast aandacht voor de patiëntenzorg wordt ook de bedrijfsvoering en de organisatie van de praktijk onder de loep genomen. De praktijk zal ieder jaar door een auditor bezocht worden om te kijken of er voldaan wordt aan de criteria op het gebied van de juiste zorg, continuïteit van zorg, efficiëntie, effectiviteit, patiëntgerichtheid, patiëntveiligheid, beschikbaarheid, gelijkwaardigheid, zorg op basis van wetenschappelijk bewijs en kennis, betrokkenheid van de patiënt en tijdigheid van de geleverde zorg.

Een klacht?

Het team van Huisartsenpraktijk Hamelers & Renzema streeft ernaar om u goede en verantwoorde zorg te leveren.  Toch kan het zijn dat dingen anders lopen dan gewenst en zelfs misgaan. Laat ons weten wanneer u vindt dat er dingen zijn misgegaan. Graag willen we hierover met u het gesprek aangaan. Mogelijk kunnen we een toelichting geven, die zaken duidelijker voor u maken. Tegelijk kunnen we van uw situatie leren en veranderingen aanbrengen in onze werkwijze, waardoor herhaling kan worden voorkomen.

U kunt uw klacht noteren op het klachtenformulier door deze te downloaden en digitaal in te vullen en terug te mailen.

 

LINK: _Klachtenformulier voor de patiënt_

U kunt bovenstaand formulier ook printen, invullen en afgeven bij de assistente.

 

Is uw klacht enkel van toepassing op onze huisartsen drs.Thissen of drs. Van den Broek, dan zal de klachtenprocedure via hun eigen klachtenfunctionaris lopen. Desbetreffende huisarts of diens klachtenfunctionaris zal dan contact met u opnemen. Ook bij deze situatie mag u het Klachtenformulier invullen, als basis voor het gesprek.

De huisarts of een andere medewerker kan u bellen als uw klacht nog niet helemaal duidelijk is. Daarna geven we telefonisch of via een afspraak een reactie op uw klacht.
Wij streven ernaar om uw klacht uiterlijk binnen een maand in behandeling te nemen en af te ronden.

 

Is dit lastig voor u of komt u er met ons niet uit, dan kunt u uw klacht bespreken met een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing van uw klacht of probleem. De klachtenfunctionaris kan proberen de klacht te bemiddelen. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk. U kunt het klachtenformulier gebruiken op de website van SKGE. De klachtenfunctionaris is eventueel te bereiken op telefoonnummer 088 0229190.

Als u er met uw huisarts en met bemiddeling door de klachtenfunctionaris niet uit komt, kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de geschilleninstantie huisartsenzorg. Deze onafhankelijke commissie bestaat uit een voorzitter (jurist) en uit leden namens de patiënten en uit leden namens de huisartsen. De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris die ook jurist is.

een klacht?
Translate »
Call Now Button