Toestemming Spoedpost Weert

Toestemming Spoedpost Weert

Beste patiënt,

Gisteren is een mailing de deur uitgegaan naar iedereen boven de 18 jaar, die nog geen toestemming heeft gegeven om zijn of haar dossier te delen met de Spoedpost Weert. Indien u geen mail heeft ontvangen, heeft uw zeer waarschijnlijk al toestemming gegeven. Wanneer u dit zelf wilt controleren, kunt u naar de website www.volgjezorg.nl gaan en logt u in met uw DigiD.

Als u op de website Volgjezorg.nl terugleest dat u nog geen toestemming heeft gegeven, kunt u onze praktijk zoeken met Hamelers en de locatie Weert en vervolgens toestemming verlenen.Translate »
Call Now Button